تاریخچه تریاک و مواد مخدر در ایران :

       درباره ورود تریاک به ایران قولهای متفاوتی وجود دارد. به نظر عده ای تریاک از طریق عربها به ایران وارد شده برخی محققان مدعی اند که در حمله ی مغول به ایران، سربازان مغولی افیون را وارد ایران کردند و عده ای نیز ورود تریاک به ایران را تحفه نادر شاه پس از لشکرکشی به هند و مراجعت به ایران می دانند. (اعتیاد، سبب شناسی و درمان آن، احمدوند 1382). محمدبن زکریای رازی در قرن سوم و ابوعلی سینا در قرن چهارم و پنجم، مطالعاتی در خواص تریاک داشته اند و در طب قدیم ایران، استفاده از عصاره تریاک متداول بوده است. در زمان غزنویان بیشترین سلاطین و درباریان و توانگران مصرف و خوردن تریاک متداول بود. تاریخ بیهقی به خوردن تریاک توسط سلطان مسعود غزنوی اشاره دارد : �. . . از اتفاق عجایب که نمی بایست طغرل گرفتار آید آن بود که سلطان مسعود غزنوی اندکی تریاک خورده بود و خواب تمام نایافته، پس از نماز خفتن بر پیل به خواب شد و پیلبانان چون بدانستند زهره نداشتند پیل را به شتاب راندن و به گام خوش می راندند و سلطان خفته بود تا نزدیک سحر و آن فرصت ضایع شد که اگر خواب نبودی سحرگاه سر طغرل بودی . . .� رواج تریاک کشی در ایران از زمان صفویه شروع شد و درباریان اغلب به این ماده معتاد بودند. در این زمان مردم ایران و عثمانی معتقد بودند تریاک مایة قوت، جرأت و جسارت می شود. به همین سبب سربازان را قبل از جنگ به خوردن آن تشویق می کردند. (همان منبع).  

تریاک ,خواب ,سلطان ,خوردن ,زمان ,مسعود غزنوی ,سلطان مسعود ,خوردن تریاک ,تریاک متداول ,ورود تریاک ,سلطان مسعود غزنوی منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
عرضه مستقیم فرش و تابلو فرش دست باف سایت دانشجویان زیست شناسی پیام نور اردبیل پاییز گرم آوید صنعت ما گیم - مرجع تخصصی بازی مجنون یار بهترین تصفیه آب در شیراز اینجا همه چی هست دبیرستان پسرانه توحید Programmer